Home
Ongeval gehad
     

Wie is verzekerd? Wanneer je als lid bij een club van de VZF aansluit en ook bij de Vlaamse Zwemfederatie geregistreerd staat, dan ben je verzekerd tegen zwemsportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de Vlaamse Zwemfederatie met de verzekeringsmaatschappij N.V. ARENA, verzekeringspolissen afgesloten:

Polissen

Deze verzekeringen gelden enkel voor die hoofdsportactiviteiten die rechtstreeks verband houden met de zwemsport en die georganiseerd worden door de Vlaamse Zwemfederatie en/of haar aangesloten clubs, zoals competitie, trainingen, vriendschappelijke ontmoetingen, recreatieve sportbeoefening en vergaderingen die door de federatie beheerd worden en met haar toestemming door de aangesloten club voor de leden worden ingericht.

Ze geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland.

Nieuw! Alle aangesloten leden die geregistreerd zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie zijn automatisch verzekerd als vrijwillige helpers (L.O.+ B.A.) via de federale polis.

Wat moet je doen bij een ongeval?
Ongevallenformulier

Wanneer je het slachtoffer wordt van een sportongeval, dan moet je zo snel mogelijk een ongevallenformulier invullen. Opgelet! VOLLEDIG invullen en laten tekenen door de clubsecretaris en getuigen (indien gebeurd buiten een officiële wedstrijd).
Binnen de 8 dagen moet het formulier bij de Vlaamse Zwemfederatie toekomen, die het na controle onmiddellijk zal overmaken aan de verzekeringsmaatschappij NV. ARENA voor verder gevolg.