Home
De Zwemschool
     

Voorwaarden :
5 jaar zijn op het moment dat de zwemschool wordt aangevangen.
Er zijn 3 instapmomenten in de zwemschool per jaar .
( Januari, April, September )

De zwemschool is op zaterdag en zondag van 09.00

Je kan ons kontakteren via dit contactformulier

Doel :
Zwemveilig het water in.

In deze groep alle basis- en technische vaardigheden aangeleerd  zodat uw kind zich als een vis in het water gaat voelen


Werkingsprincipe :

Watervrees wegwerken en de omgeving van het water leren kennen, doen we tijdens het waterwennen met de vrienden eendje, zeepaardje en pinguin.

Dan leren we overleven met de vrienden zeehond, waterschildpad en dolfijn. En tenslotte kom je aan het moeilijkere werk met gecombineerde zwemproeven. Zowel de otter, de haai als de orka leren je afstanden overbruggen en waterveiliger worden.


Organisatie :
De zwemschool bestaat uit 9 hoofdgroepen ( eendje, zeepaardje , pinguin, zeehond, waterschildpad, dolfijn, otter, haai en orka )
Telkens een groepje aan de doelstellingen vol doet zullen zij naar een volgend groepje overgaan en nieuwe doelstellingen krijgen.

Waterwennen 1 – Brevet Eendje :

Resultaat :
• Ik zit in het water en spat mezelf nat
• Ik spring in het water op en neer (met hulp)
• Ik stap door het water naar een drijvend voorwerp
• Ik blaas grote bellen in het water
• Ik stap op mijn handen als een krokodil

Waterwennen 2 – Brevet zeepaardje

Resultaat :
• Ik kruip onder water door een hoepel
• Ik spring vanop de kant (aan een handje)
• Ik verplaats me in het diepe als een aapje langs de kant
• Ik blaas belletjes met mijn hoofd helemaal onder water
• Ik drijf als een ster op mijn rug (hoofd ondersteund)
• Ik stuw een drijvend voorwerp naar de overkant .

Waterwennen 3 - Brevet pinguïn

Resulltaat :
• Ik daal af naar de bodem langs een stok
• Ik spring in het water en kom er weer uit
• Ik drijf 3 seconden als een ster op mijn buik
• Ik haal 3 voorwerpen op van de bodem
• Ik glij 3 seconden op mijn buik met een plankje

Leren overleven 1 – brevet zeehond

Resultaat :
D• Ik spring in, ik kan hier nog nét staan, en ik kom er uit
• Ik leg 3 meter af op mijn buik met 1 arm aan een plankje
• Ik leg 3 meter af op mijn rug (met steun)
• Ik stoot af in buiklig en glij als een pijl door een poortje
• k drijf als een plank 3 seconden op mijn rug (met steun)
• Ik kan 10 seconden watertrappen - met steun

Leren overleven – brevet waterschildpad

Resultaat :
• Ik spring in het water, haal een voorwerp op van de bodem en kom uit het water
• Ik leg een afstand af van 3 meter in buiklig
• Ik leg een afstand af van 3 meter in ruglig
• Ik drijf als een ster 3 seconden op mijn buik en 3 seconden op mijn rug
• Ik kan 360° draaien in het water door te watertrappen

Leren overleven – brevet dolfijn – Kantveilig

Resultaat :
Ik kan door een hoepel zwemmen in diep water
Combinatietest: Ik kan
• inspringen in diep water
• 3 meter verplaatsen in buiklig
• 3 meter verplaatsen in ruglig en op de kant klimmene kinderen kunnen een lengte zwemmen in crawl en rugslag .

Leren veilig zwemmen - Brevet otter
Zwembadveilig 12m

Resultaat :
Ik kan onder een plank zwemmen in diep water
Combinatietest: Ik kan:
• Inspringen in diep water
• 5 seconden drijven als een ster op mijn buik
• 6 meter verplaatsen in buiklig
• Al zwemmend op mijn rug draaien
• 6 meter verplaatsen in ruglig
• Op de kant klimmen

Leren veilig zwemmen – Brevet haai
Zwembadveilig 25m

Ik kan met een oppervlakteduik door een hoepel zwemmen
Combinatietest: Ik kan:
• In het water springen in diep water
• 12 meter voortbewegen in buiklig (met arm- en beenbeweging)
• Draaien als een vuurtoren
• 12 meter voortbewegen in ruglig (met arm- en beenbeweging)
• Op de kant opduwen en uit het zwembad klimmen

Leren veilig zwemmen – Brevet orka
zwembadveilig 50m

Resultaat :
Combinatietest:
Ik kan 50 meter zwemmen met de volgende vaardigheden in het water:

• 1e lengte in buiklig:
• Met 2 voeten afstoten van de muur en gestrekt pijlen
• Met een oppervlakteduik een ring opduiken
• 10 meter zwemmen
• Ter plaatse 3 keer traag en 3 keer snel aquatisch ademhalen
• 10 m zwemmen met tussendoor kip aan het spit
• Ter plaatse 10 seconden watertrappen

• 2e lengte in ruglig:
• Kip aan het spit
• 10 meter zwemmen met alleen beenbeweging
• 10 seconden drijven als een ster
• 10 meter zwemmen met alleen armbeweging